Soft Imagine s.r.o.

Společnost Soft Imagine s.r.o. nabízí zakázkový vývoj softwaru na platformě Microsoft Windows/.NET. Projekty jsme schopni zvládnout od přípravné fáze analýzy problému přes vlastní řešení a implementaci u zákazníka až po následnou údržbu a provoz.

Jsme členy sdružení Center for Internet Security, které tvoří bezpečnostní doporučení, a my na jejich základě poskytujeme bezpečnostní audity a poradenství.